Zájmová činnost

V kulturním domě je možné provádět různou zájmovou činnost.Zde je výčet činností,které se již provozují nebo které je možné provozovat:

-tanec

-zkoušky hudebních kapel

-stolní tenis

-divadelní kroužky či soubory(amatérské divadlo)

-pěvecké kroužky či sbory

-sportovní aktivity(např.aerobic,kondiční cvičení apod.)