akce pro děti a mládež

Dětem a mládeži je věnována velká část činnosti kulturního domu.Jsou to např.:

-dětský maškarní bál

-dětský den

-akademie mateřských škol DO-RE-MI

-vánoční besídka pro děti zaměstnanců firmy Preciosa-Lustry a.s.

-pravidelná pohádková představení pro MŠ

-taneční kurzy(standardní a latinskoamerické tance,diskotékové tance)